Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty humanitárnej pomoci na Ukrajine - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty humanitárnej pomoci na Ukrajine

Cieľom zverejnenej výzvy je adresovanie urgentných potrieb najzraniteľnejšej časti populácie v oblasti mentálneho zdravia, ktoré vznikli v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je  400 000 eur.