Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty humanitárnej pomoci na Ukrajine - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty humanitárnej pomoci na Ukrajine

Cieľom zverejnenej výzvy je adresovanie urgentných potrieb najzraniteľnejšej časti populácie v oblasti mentálneho zdravia, ktoré vznikli v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je  400 000 eur.