Poznáme úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie z ďalších troch tohtoročných výziev - HUM, RV a EK - SlovakAid

Poznáme úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie z ďalších troch tohtoročných výziev – HUM, RV a EK

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 25. januára 2021 výzvu č. SAMRS/2021/HUM/1 zameranú na zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria). Následne 1. februára 2021 vyhlásila SAMRS dve ďalšie výzvy SAMRS/2021/EK/1 zameranú na podporu projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania a SAMRS/2021/RV/1 zameranú na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania.

SAMRS/2021/HUM/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 1 000 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 8. marca 2021. Spolu bolo v tomto termíne predložených 8 žiadostí od 8 žiadateľov v celkovej hodnote 1 649 827,97 eur.

Dňa 26. mája 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 5 žiadostí a neschválil 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28. apríla 2021.

SAMRS/2021/EK/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 80 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 projekt 35 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 15. marca 2021. Spolu boli v tomto termíne predložené 3 žiadosti od 3 žiadateľov v celkovej hodnote 49 298,18 eur.

Dňa 14. mája 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil všetky 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28. apríla 2021.

SAMRS/2021/RV/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 120 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 projekt 30 000 eur Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 8. marca 2021. Spolu bolo v tomto termíne predložených 14 žiadostí od 14 žiadateľov v celkovej hodnote 407 783, 90 eur.

Dňa 14. mája 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 4 žiadosti a neschválil 10 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28. apríla 2021.