SAMRS/2021/EK/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/EK/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/EK/1 – podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 14.05.2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28.04.2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/EK/1/3
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieSlovenská podpora udržateľnej rozvojovej pomoci prostredníctvom vysielania európskych expertných dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín západného Balkánu, Blízkeho východu a Východného partnerstva EÚTurecko, Albánsko, Gruzínsko a čiastočne Slovensko11 484,18 €82,25/100
OPIS PROJEKTU:Projekt podporí implementáciu projektu Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3 (SuDHAV3), ktorý je súčasťou európskej iniciatívy EU Aid Volunteers (EUAV). Ambíciou programu EUAV je posilniť kapacitu Európskej únie pri poskytovaní adresnej humanitárnej pomoci, zameranej na ochranu života, zachovanie ľudskej dôstojnosti a posilnenie kapacity zraniteľných komunít v nízkopríjmových krajinách. V rámci projektu SuDHAV3 bude vyslaných 7 expertných humanitárnych dobrovoľníkov/-čok z EÚ do Albánska, Gruzínska a Turecka. Dobrovoľníci/-čky budujú kapacity svojich hostiteľských organizácií a pomáhajú miestnym zraniteľným komunitám v sektoroch Vzdelávanie, Zdravie, Rovnosť príležitostí a Rodová rovnosť, Podpora zamestnanosti či Budovanie občianskej spoločnosti. Cieľovou skupinou sú vylúčené rómske, egyptské komunity, osoby so zdravotným a sociálno-ekonomickým znevýhodnením v Albánsku, ženy a deti poznačené domácim násilím v Gruzínsku, sýrske utečenecké komunity, najmä deti a ženy v Turecku.
2.SAMRS/2021/EK/1/1
Človek v ohrození, n.o.Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní (sa) pre odborný pedagogický personálSlovensko23 585,30 €77,75/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je podporenie rozvoja kompetencií slovenských učiteľov a učiteliek pri začleňovaní globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) do vzdelávacích procesov. Prostredníctvom projektových aktivít sa dlhodobo podporia učitelia a učiteľky v budovaní ich kompetencií, aby do ich výučby začleňovali témy ako migrácia, klimatická zmena, rodová rovnosť a mnohé iné tak, aby boli prirodzenou súčasťou ich výučby a normalizovali tieto GRV témy ako bežnú súčasť nášho každodenného života.
3.SAMRS/2021/EK/1/2
Platforma rozvojových organizácií- AmbrelaRozvojové fórumSlovensko11 870 €76/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je prispieť k budovaniu vízie jasnej, strategickej, rozširujúcej sa rozvojovej spolupráce realizovanej slovenskými subjektmi, posilniť výzvy na alternatívne prístupy, rozšíriť priestor pre činnosť subjektov rozvojovej spolupráce. Hlavná aktivita - Rozvojové fórum, má za cieľ prakticky prispieť k strategickým procesom MZVEZ SR a k zviditeľneniu rozvojovej spolupráce smerom k verejnosti a vytvoriť pravidelné podujatie, ktoré vytvorí priestor na výmenu skúseností a tvorbu partnerstiev ako na národnej úrovni, vrátane medzirezortnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASPOLU: 46939,48 €