Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojového vzdelávania - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/RV/1

Podpora rozvojového vzdelávania - SAMRS/2023/RV/1 

Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 150 000,- eur.