VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2020 - SlovakAid

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2020

Cesty vznikajú tak, že po nich kráčame. Bez ohľadu na to, kedy Franz Kafka vyslovil túto vetu, platí stále. V roku 2020 sa zásadne zmenili životy ľudí na celom svete. Museli sme opustiť vyšliapané chodníčky stereotypov a začať kráčať vpred po neznámej ceste.

Presvedčili sme sa, že nový koronavírus skutočne nepozná hranice a kým nie je v bezpečí každý človek, nie je v bezpečí žiaden človek. Spolupatričnosť a solidarita sa ukázali byť základným stavebným kameňom náročnej cesty k prekonaniu následkov pandémie. SlovakAid – pomoc zo Slovenska všade tam, kde to bolo potrebné a možné, zarezonovala preto v plnej miere.

Aj napriek ťažkostiam, ktoré pandémia nového koronavírusu priniesla, SAMRS v úsilí nepoľavila. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v roku 2020 podporila 76 mikrograntov, vyhlásila 15 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a celkovo podporila 55 projektov. Bolo vyplatených 26 finančných príspevkov, podporené vyslanie 18 dobrovoľníkov do partnerských krajín a zorganizované viaceré aktivity v rámci programu technickej pomoci s názvom Sharing Slovak Expertise. Čerpaná pomoc tak dosiahla objem viac ako 5,2 milióna eur. To všetko vďaka nasadeniu a odhodlanosti tímu agentúry a jej partnerov.

Kvôli pandémii bolo potrebné rýchlo a flexibilne reagovať a upraviť viaceré aktivity. Zrušená bola jedna dlhodobo plánovaná výzva na strategické partnerstvá v Keni a finančné prostriedky boli presunuté na dve nové humanitárne výzvy súvisiace so zmierňovaním negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Jedna výzva reagovala na oblasť zdravotnej starostlivosti a druhá bola zameraná na nepriame sociálno-ekonomické dopady pandémie a o dotácie sa mohli uchádzať aj malé a stredné podniky, nielen neziskové organizácie.

Väčšinu roka 2020 pracovali zamestnanci SAMRS dištančne a chránili tak seba a svojich blízkych. Agentúra úspešne prešla auditom EÚ (tzv. Pillar Assessment) a v procese príprav je dohoda o delegovanej spolupráci EÚ zameranej na posilnenie kapacít a udržateľnosti lokálnych médií v Moldavsku.

Agentúra zároveň obhájila zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 (TUV NORD). V čase extrémnej záťažovej skúšky pre ľudstvo, bol rok 2020 maximálne naplnený výsledkami na osoh tým, ktorým cez Oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) Slovensko pomáha. SAMRS je súčasťou spoločného úsilia v boji proti následkom pandémie, súčasťou jedného sveta, rozumie svetovému jazyku tolerancie a rešpektu. Našim domovom je svet, náš svet je solidarita a ľudskosť. Našim cieľom je, aby práve tieto vlastnosti bolo vidieť. Preto SAMRS v roku 2020 do verejného priestoru v hlavnom meste priniesla prostredníctvom výstavy POMOC! svedectvo – príspevok k pochopeniu dôležitosti pomoci Slovenska vo svete – autorské fotografie z Kene, Južného Sudánu, Iraku, Somálska a Libanonu zobrazujúce celkovú situáciu a životné podmienky v týchto krajinách a sprítomňujúce konkrétne osudy ľudí, ktorí sú súčasťou projektov SlovakAid.

Výročná správa SAMRS nie je iba zhrnutím výsledkov v mimoriadne náročných časoch. Je to posolstvo a podpis v tomto svete, ktorým chce SAMRS ukázať, že spolupatričnosť a empatia majú svoje opodstatnenie vždy a stále, ale obzvlášť v krízovom období.

Lucia Kišš, riaditeľka SAMRS