UPOZORNENIE: aktualizovala sa sadzba pre základnú náhradu pre osobné cestné motorové vozidlo - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: aktualizovala sa sadzba pre základnú náhradu pre osobné cestné motorové vozidlo

V súlade s aktuálnym znením zákona o cestovných náhradách 283/2002 Z. z., SAMRS vo Finančnej príručke pre rozvojové a humanitárne projekty schválené v rámci výziev vyhlásených v roku 2022, aktualizovala sadzbu pre základnú náhradu pre osobné cestné motorové vozidlo za každý 1 km jazdy.