Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2022 - SlovakAid

Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2022

Vláda SR včera, 26. januára 2022, schválila ZAMERANIE DVOJSTRANNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR NA ROK 2022 - plán aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska na aktuálny rok. Naša krajina bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci - budeme reagovať na vzniknuté krízové situácie a pomáhať pri zabezpečovaní základných humanitárnych potrieb najzraniteľnejších skupín v postihnutých krajinách a regiónoch sveta a pripraví stratégiu poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia.
 
Kľúčovým nástrojom dvojstrannej rozvojovej spolupráce bude naďalej poskytovanie dotácií realizované prostredníctvom výziev SAMRS.
 
V roku 2022 sú prostriedky určené na rozvojové projekty v troch programových krajinách - Gruzínsko, Keňa a Moldavsko, a na rozvojové a humanitárne projekty v regiónoch: západný Balkán, Východné partnerstvo a Blízky východ.
 
Prostredníctvom výziev SAMRS na poskytnutie dotácií budú zároveň financované projekty globálneho a rozvojového vzdelávania, vysielanie dobrovoľníkov a expertov/dobrovoľníkov a spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ.
 
S cieľom zvýšiť adresnosť rozvojovej spolupráce počet partnerských krajín sa redukuje z 24 na 14 a zníži sa počet sektorových priorít v jednotlivých výzvach.
 
Prostredníctvom aktivít rozvojovej spolupráce posilníme orientáciu na podporu ľudských práv, demokracie a právneho štátu v partnerských krajinách.