Poskytovanie informácií o stave posudzovania žiadostí o dotácie - SlovakAid

Poskytovanie informácií o stave posudzovania žiadostí o dotácie

V priebehu schvaľovacieho procesu SAMRS neposkytuje žiadateľom ani iným osobám informácie ohľadom stavu posudzovania žiadostí o dotáciu

Slovenská agentúra  pre medzinárodnú  rozvojovú  spoluprácu v priebehu schvaľovacieho procesu neposkytuje žiadateľom a ani iným osobám žiadne informácie k stavu posudzovania ich žiadostí. Po rozhodnutí ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR budú výsledky schvaľovacieho procesu zverejnené na www.slovakaid.sk, v časti Grant manažment.

SAMRS bude následne informovať listom všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.