Po celý rok 2023 naša pomoc nepoznala hranice - SlovakAid

Po celý rok 2023 naša pomoc nepoznala hranice

„Mier je zodpovednosť nás všetkých.“ To sú slová pápeža Františka, cez ktoré celé ľudstvo nabáda k zodpovednosti, k tolerancii, empatii a humanite, potrebnej dnes viac ako kedykoľvek predtým. Ak bude každý svojou trochou prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom pre život, túto zodpovednosť máme šancu uniesť. Preto pod značkou SlovakAid, prostredníctvom projektových partnerov, Slovensko pomáha všade tam, kde je to potrebné. Rok 2023 sa niesol v znamení už 20 výročia poskytovania oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Po tom, čo vláda SR v januári schválila Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu počas mesiacov január, február, apríl, máj a jún 2023 zverejnila na svojom webe 13 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na humanitárne a rozvojové projekty, vysielanie dobrovoľníkov ako aj spolufinancovanie projektov EÚ a na budovanie kapacít. Napriek tomu, že v roku 2023 nebola, v súlade so Zameraním, vyhlásená rozvojová výzva na projekty pre krajiny západného Balkánu, SAMRS poskytla finančné prostriedky v rámci finančných príspevkov prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v týchto krajinách a dotácií na podporu vysielania dobrovoľníčok a dobrovoľníkov alebo expertiek-dobrovoľníčok a expertov-dobrovoľníkov do tohto regiónu.  

Po pozitívnych skúsenostiach s vyhlásením výzvy na Strategické partnerstvá v Kenskej republike v roku 2022, v prvom polroku 2023 vyhlásila agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou strategického partnerstva pre Moldavskú republiku. Cieľom výzvy bolo vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a rozvoja v Moldavskej republike. 

Žiaľ, ruská agresia voči Ukrajine pokračovala aj v roku 2023, preto SAMRS v apríli a v máji vyhlásila dve výzvy na pomoc Ukrajine devastovanej vojnovým konfliktom, a to výzvu humanitárnu, na zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci ľuďom, trpiacim následkami vojny a taktiež výzvu na projekty, zamerané na podporu nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny. 

Zo všetkých výziev bolo v roku 2023 schválených 41 projektov, ktoré bude v 11 krajinách realizovať 27 našich partnerov. SAMRS podporila financovanie 83 mikrograntov v 15 krajinách v objeme viac ako 686.630 eur. Agentúra poskytla 25 finančných príspevkov pre 11 krajín za viac ako 2.058.000 eur, jedným z nich bol príspevok 100 000 eur pre World Food Programme na zabezpečenie urgentnej potravinovej pomoci pre obyvateľov Gazy, ktorí čelia humanitárnej katastrofe v dôsledku prudkej eskalácie konfliktu v regióne, alebo finančný príspevok vo výške 750-tisíc eur na nákup dvoch kusov odmínovacích systémov Božena 4+ určených na humanitárne odmínovanie na Ukrajine. SAMRS taktiež podporila 6 projektov z nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE) za viac ako 40.000 eur.

V novembri SAMRS zverejnila Zverejnili sme výzvu na 36 mesačný projekt EU Support for Internal Market in Serbia, financovaný z nástroja pre predvstupovú  pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), zameraný na integráciu srbského trhového prostredia do vnútorného trhu Európskej únie. Po projekte na podporu lokálnych médií v Moldavsku a projekte na podporu podnikateľského prostredia v Keni, je pre SAMRS v poradí už tretím projektom delegovanej spolupráce EÚ.

„Naša pomoc nepozná hranice“ je slogan, ktorým SAMRS po celý rok 2023 nielen pripomínala, že SlovakAid už 20 rokov pomáha, ale aj zdôrazňovala, že si v agentúre uvedomujeme, čo všetko obnáša spolupráca, na konci ktorej naši partneri pomáhajú konkrétnym ľuďom v tých najťažších životných situáciách. A s týmto presvedčením o zodpovednosti za svoju prácu budeme pokračovať v našej misii v roku 2024.