SAMRS/2022/BK/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/BK/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/BK/1 - na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2022 - SAMRS/2022/BK/1, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22. novembra 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 10. októbra 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2022/BK/1/1Platforma rozvojových organizácií – AmbrelaPodpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacítSlovensko49 999,50 €85,75/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity Ambrely a jej členských organizácií, aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, podporiť tvorbu strategických dokumentov, prispieť ku kvalite verejných politík, zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť, a zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi, s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Špecifickým cieľom projektu je podpora budovania systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít aktérov ODA.
CELKOM:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu49 999,50 €