SAMRS/2015/VP/2 a SAMRS/2015/ZB/2 - SlovakAid

SAMRS/2015/VP/2 a SAMRS/2015/ZB/2

Zoznam žiadostí, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra