SAMRS/2015/ - AFG/1, KE/1, MD/1, RV /1, SU/1, SSD/1, UA/1, VP/1 A ZB/1 - SlovakAid

SAMRS/2015/ – AFG/1, KE/1, MD/1, RV /1, SU/1, SSD/1, UA/1, VP/1 A ZB/1

Zoznam žiadostí, v rámci výziev s uzávierkou 18.3. a 13.6.2015, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra - schválené

Zoznam schválených žiadostí o dotácie na podmienečne schválené projekty v rámci výziev s uzávierkou 18.3.2015

Rozhodnutie ministra - podmienečne schválené