SAMRS/2016/D/1 - SlovakAid

SAMRS/2016/D/1

Zoznam žiadostí, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra