SAMRS/2020/HUM/1 - SlovakAid

SAMRS/2020/HUM/1

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/HUM/1 – Humanitárna pomoc – región Stredného a Blízkeho východu – Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon a Južný Sudán, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 15.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
* Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Zoznam externých hodnotiteľov:

Ing. B. Kŕivánkova, PhD.
Mgr. I. Raslavská, PhD.