SAMRS/2019/PPP2 - SlovakAid

SAMRS/2019/PPP2

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy:

SAMRS/2019/PPP2 - Podpora nových podnikateľských partnerstiev - Príprava

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 29.10.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí.

 

Zoznam externých odborných hodnotiteľov žiadosti o dotáciu  druhého kola výzvy na predkladanie  žiadostí o dotáciu na projekty Programu podnikateľských partnerstiev - Príprava:

Mgr. Ivana Raslavská, PhD. 
Ing. Blanka Křivánková, PhD.

Užitočné linky

SAMRS/2019/PPP2