SAMRS/2015/ - BK/1, EK/1, RV/1 a PPP/1 - SlovakAid

SAMRS/2015/ – BK/1, EK/1, RV/1 a PPP/1

Zoznam žiadostí, v rámci výziev s uzávierkou 17.04.2015, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra