SAMRS/2016/ - AFG/1, KE/1, MD/1, SSD/1, UA/1, VP/1, ZB/1, RV/1, EK/2 a PPP/1 - SlovakAid

SAMRS/2016/ – AFG/1, KE/1, MD/1, SSD/1, UA/1, VP/1, ZB/1, RV/1, EK/2 a PPP/1

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2016/AFG/1, SAMRS/2016/KE/1, SAMRS/2016/MD/1, SAMRS/2016/SSD/1, SAMRS/2016/UA/1, SAMRS/2016/VP/1, SAMRS/2016/ZB/1, SAMRS/2016/RV/1, SAMRS/2016/EK/2 a SAMRS/2016/PPP/1, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Rozhodnutie ministra