SAMRS/2018/ - SSD/1, SYR/1, BK/1 a EK/1 - SlovakAid

SAMRS/2018/ – SSD/1, SYR/1, BK/1 a EK/1

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

  • SAMRS/2018/SSD/1
  • SAMRS/2018/SYR/1
  • SAMRS/2018/BK/1
  • SAMRS/2018/EK/1

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 13.07.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na podmienečné schválenie a zoznam neschválených žiadostí. 

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/SSD/1 – Lucia Lacková
SAMRS/2018/SYR/1 – Lucia Lacková, Edita Bednárová