SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – jún - SlovakAid

SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – jún

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2019/ZB (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko a Srbsko)

SAMRS/2019/MD/ (Moldavsko)

SAMRS/2019/VP (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko)

SAMRS/2019/SSA (Východná subsaharská Afrika - Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2019/KE (Keňa)

SAMRS/2019/AFG (Afganistan)

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 24.06.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie, zoznam neschválených žiadostí a prerušené rokovania o žiadosti.

Zoznam externých odborných hodnotiteľov:

Mgr. Gábor Lelkes, PhD.

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.

MSc. Ján Michalko

RNDr. Andrea Jakubcová, PhD.

Mgr. Ivana Raslavská, PhD.

Ing. Blanka Křivánková, PhD.

Mgr. Lucia Lacková

RNDr. Ondrej Machlica, PhD.