SAMRS/2017/RV/2 - SlovakAid

SAMRS/2017/RV/2

Rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení žiadostí o dotáciu, v rámci výzvy SAMRS/2017/RV/2, spolu s výškou dotácie. 

Rozhodnutie ministra