SAMRS/2023/EK/1 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2023/EK/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/EK/1 – podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 12.05.2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 20.04.2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2023/EK/1/1Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku n.o.Podpora občianskej spoločnosti pri presadzovaní vlády zákona a dobrej správy veci verejnýchAlbánsko11 190 €76/100
OPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na prenos skúseností a odporúčaní SR z reformných procesov a tvorby legislatívy vo vzťahu k integračnému procesu EÚ, v podobe vypracovaných analýz a odporúčaní pre vládu Albánska v 5 odborných témach (5 stretnutí pracovných skupín na každú tému - celkovo 25 stretnutí). V rámci projektových aktivít by malo byť zorganizovaných 10 stretnutí, na ktorých budú prezenčne prítomní relevantní experti zo slovenskej vládnej, mimovládnej, expertnej, súkromnej a akademickej sféry. Prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov bude žiadateľ distribuovať informácie k cieľovým skupinám projektu (štátne inštitúcie; tvorcovia verejnej mienky) ako aj k ostatnej širokej verejnosti.
CELKOM: 1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu11 190 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2023/EK/1/2EMA - Development and Mobility AgencyDigitálne talenty: program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents) - Komponent UkrajinaUkrajinaN/A - žiadosť nesplnila podmienky formálnej kontroly uvedené vo výzve č. SAMRS/2023/EK/1N/A
OPIS PROJEKTU: Projekt Digitálne Talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (DigiTalents) prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy EÚ prostredníctvom vytvorenia riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre všetky 3 zúčastnené krajiny - Ukrajinu, Moldavsko a Slovensko. Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom v oblasti pracovnej mobility a podporiť ekonomickú výmenu medzi IKT sektormi zúčastnených krajín. Špecifickým cieľom je vybudovať schému legálnej migrácie na podporu mladých ukrajinských odborníčok a odborníkov pôsobiacich v IKT sektore. Program zároveň pomáha obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku.
CELKOM:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpoluN/A