SAMRS/2018/SSD/1, SAMRS/2018/SYR/1 a SAMRS/2018/EK/1 - SlovakAid

SAMRS/2018/SSD/1, SAMRS/2018/SYR/1 a SAMRS/2018/EK/1

Zoznam dodatočne schválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2018/SSD/1
SAMRS/2018/SYR/1
SAMRS/2018/EK/1

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.10.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na dodatočné schválenie. 

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/SSD/1 – Lucia Lacková

SAMRS/2018/SYR/1 – Lucia Lacková, Edita Bednárová