SAMRS/2023/BK/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/BK/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/BK/1 - na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2023, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18. augusta 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 30. júna 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/BK/1/1Platforma rozvojových organizácií - AmbrelaPodpora verejných politík, budovania kapacít a verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráceSlovensko79/100105 000 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity Ambrely a jej členských organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania. Projekt sa zameriava na podporu tvorby strategických dokumentov, zlepšenie verejných politík a posilnenie spolupráce s ostatnými relevantnými aktérmi s cieľom efektívnejšieho poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Projekt bude realizovaný hlavne na území SR, no s medzinárodným dosahom. Cieľovými skupinami sú členské organizácie Ambrely, rozhodovatelia, politici, úradníci a partneri. Do cieľovej skupiny taktiež patrí aj široká a laická verejnosť, ostatné mimovládne organizácie, občianske iniciatívy, akademické inštitúcie, študenti, médiá a relevantní novinári.Špecifickým cieľom projektu je podpora budovania systému rozvojovej spolupráce SR a posilnenie kapacít aktérov oficiálnej rozvojovej spolupráce. Tento cieľ sa prejaví v troch výsledkoch: v zapracovaní odborných vstupov a odporúčaní aktérov do činnosti, politík a strategických dokumentov, vo zvýšenej konkurencieschopnosti a odbornosti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce a vo zvýšenej informovanosti odbornej a širokej verejnosti.
CELKOM: 1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu105 000 €