Archívy COVID-19 - SlovakAid

GLOBÁLNA REAKCIA NA KORONAVÍRUS: EÚ ZRIADILA LETECKÝ MOST HUMANITÁRNEJ POMOCI

GLOBÁLNA REAKCIA NA KORONAVÍRUS: EÚ ZRIADILA LETECKÝ MOST HUMANITÁRNEJ POMOCI Letecký most humanitárnej pomoci sa využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zásielok do niektorých z najkritickejších oblastí sveta Letecký most humanitárnej pomoci sa využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zásielok do niektorých z najkritick...

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR Vyhlasujeme ďalšiu humanitárnu výzvu na boj s pandémiou COVID-19, zameranú na jej socio-ekonomické dopady Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu:  Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu – SAMRS...

Categories