Slovensko darovalo Rwande a Keni 440-tisíc dávok vakcín proti koronavírusu - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Slovensko darovalo Rwande a Keni 440-tisíc dávok vakcín proti koronavírusu

Slovenská republika v piatok 8. októbra 2021 doručila významnú pomoc vo forme stoviek tisíc dávok vakcín proti koronavírusu do dvoch partnerských krajín v Afrike – do Rwandy a Kene. „Slovensko plne podporuje spravodlivú distribúciu vakcín, lebo boj proti pandémii bude účinný, len ak bude vakcína dostupná aj v menej vyspelých krajinách, a špeciálne africké krajiny dlhodobo poukazujú na potrebu napĺňania princípu vakcinačnej spravodlivosti,“ uviedla pri tejto príležitosti štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave boli 7. októbra 2021 vypravené očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 do Rwandy a Kene. Táto pomoc bola nasledujúci deň odovzdaná partnerom v Kigali a v Nairobi veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Nairobi Katarínou Žuffa Leligdonovou.

Očkovacie látky AstraZeneca sa poskytujú ako súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid a v rámci iniciatívy Team Europe, ku ktorej sa Slovensko od vypuknutia koronakrízy aktívne pridáva prostredníctvom rozličných foriem. Dopravné náklady na prepravu očkovacích látok pokryje Európska únia do výšky 75 %. „Konkrétna a efektívna podpora v podobe daru vakcín AstraZeneca pre Rwandu a Keňu je silným prejavom spolupatričnosti a solidarity našej krajiny,“ vyzdvihla štátna tajomníčka Ingrid Brocková a pripomenula, že „nie je to po prvýkrát a zároveň ani naposledy, kedy Slovensko pomáha v zdieľaní vakcín s krajinami v núdzi a pridáva sa aj touto formou k iniciatívam Team Europe“.

Keňa je kľúčovým partnerom a programovou krajinou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky už od samotného vzniku SlovakAid a zároveň najväčším príjemcom dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Plná zaočkovanosť obyvateľstva Kene je aktuálne len na úrovni 2,9 %. Dar v podobe 160-tisíc dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 je vhodným a efektívnym doplnením aktivít, ktoré Slovensko v Keni realizuje s cieľom zmierňovať sociálne a ekonomické dôsledky pandémie na miestne obyvateľstvo a rozvoj krajiny.

Dôležitou partnerskou krajinou SlovakAid je tiež Rwanda, ktorá zohráva vedúcu úlohu v boji proti ochoreniu COVID-19 v regióne Východnej subsaharskej Afriky. Darovanie 280-tisíc dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 Rwande je tak nielen významným gestom solidarity, ale aj adresnou formou podpory krajine, ktorá napriek obmedzeným možnostiam patrí v regióne medzi najaktívnejšie v boji proti šíreniu pandémie. „Na globálne problémy sú potrebné globálne riešenia, a Slovensko zostáva konštruktívnym partnerom, ktorý sa na týchto riešeniach aktívne podieľa,“ zdôraznila na záver štátna tajomníčka I. Brocková.

Zdroj: MZVEZ SR