Dôležitá informácia - projektové aktivity a COVID-19 - SlovakAid

Dôležitá informácia – projektové aktivity a COVID-19

Pokiaľ to situácia umožňuje a opatrenia v krajinách povoľujú, je možné zmeniť alebo upraviť projektovú aktivitu tak, aby bola zameraná na opatrenia súvisiace s COVID-19.

V súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením ochorenia COVID-19, vyhlásením mimoriadnej situácie a usmernením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  sa na SAMRS obraciate s otázkami, ako za týchto okolností postupovať pri realizácii projektov v rámci všetkých výziev SlovakAid. Usmernenie je platné do odvolania, pričom v súčasnosti nie je zrejmé, ako dlho môže platiť.

Z toho dôvodu a v nazdväznosti na oznam riaditeľky SAMRS z 13. marca 2020 k projektovým aktivitám, si Vás SAMRS dovoľuje informovať, že napríklad v prípade uzatvorenia školského zariadenia nie je nevyhnutné rušiť vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ to situácia umožňuje a opatrenia v krajinách povoľujú, je možné zmeniť alebo upraviť projektovú aktivitu tak, aby bola zameraná na zvyšovanie povedomia o ochorení COVID-19, napríklad šitie rúšok, aktivity zacielené na dodržiavanie hygieny a uplatňovanie preventívnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.