PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU pre Keňu - SlovakAid

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU pre Keňu

Z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia ochorenia COVID-19, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu PREDLŽUJE TERMÍNY NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU v rámci dvoch výziev:

SAMRS/2020/KE/1 Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike
Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2020
a 

AKTUALIZÁCIA K 03.04.2020:

v súvislosti s pripravovanými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je výzva k 3. aprílu 2020 ZRUŠENÁ: SAMRS/2020/ST/KE/1 Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike