VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Vyhlasujeme ďalšiu humanitárnu výzvu na boj s pandémiou COVID-19, zameranú na jej socio-ekonomické dopady

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/3 
Dátum uzatvorenia výzvy: 18.05.2020

Intenzívne vnímame akútnu potrebu pomoci v tretích krajinách. Preto sme v spolupráci s kľúčovými partnermi pripravili a dnes vyhlasujeme ďalšiu, v poradí druhú, humanitárnu výzvu. Je zameraná na socio-ekonomické dopady pandémie v celkovom objeme 300 000 eur (pri maximálnej výške požadovanej dotácie ODA na projekt 100 000 eur) a otvorená pre všetkých oprávnených žiadateľov, vrátane podnikateľov. 

Cieľom výzvy je podpora humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky šíriacej sa pandémie koronavírusu so zameraním na ekonomickú odolnosť a prepojenie humanitárnych a rozvojových aktivít v programových a partnerských krajinách.

Ide o podporu najmä prostredníctvom posilnenia miestnych kapacít pre zvyšovanie ekonomickej odolnosti, zaistenia produkcie potravín a ich distribúcie, udržania a zvyšovania zamestnanosti, preškoľovania ľudí, ktorí kvôli kríze prišli o prácu a dlhodobo nezamestnaných, zvyšovania zručností a prevencie pred druhotnými negatívnymi následkami pandémie medzi civilným obyvateľstvom, najmä medzi najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu žiadatelia podávať do 18. mája 2020.