REAKCIA NA SITUÁCIU S COVID-19: ZRUŠENIE VÝZVY - SlovakAid

REAKCIA NA SITUÁCIU S COVID-19: ZRUŠENIE VÝZVY

Zrušenie výzvy č. SAMRS/2020/ST/KE/1 na Strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni

Vážení žiadatelia,

súčasná situácia má zásadný dopad na realizáciu našej rozvojovej spolupráce. Z dôvodu jej efektívneho nastavenia je preto potrebné prijať konkrétne opatrenia.

V reakcii na výzvu EÚ a OSN zmobilizovať úsilie a finančné prostriedky na boji proti COVID-19 v dotknutých rozvojových krajinách, mi dovoľte mi informovať Vás, že v snahe flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu a zabrániť v maximálnej možnej miere šíreniu ochorenia COVID-19, sme po rokovaniach s kľúčovými partnermi a odborníkmi pristúpili ku ZRUŠENIU VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PROJEKTY ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR č. SAMRS/2020/ST/KE/1: Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike.

O pripravovaných krokoch Vás budeme operatívne informovať.

Lucia Kišš, MSc.
riaditeľka  SAMRS