Home > Novinky a tlačové správy

Novinky a tlačové správy

Slovak Challenge Fund – podpora inovatívnych riešení pre podnikateľov!

Zapojte sa do novovytvoreného fondu Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce.
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV je otvorená do 14. apríla 2020. Fond podporí inovatívne riešenia v danom kontexte, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v Moldavsku a Severnom Macedónsku.

Stránky