Aktuality - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK

SAMRS/2023/EK/1 Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojovej spolupráce Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú posilnenie zapojenia Slovenska do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov v európskych rozvojových aktivitách, prepojenie slovenskej ro...

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/RV/1 Podpora rozvojového vzdelávania – SAMRS/2023/RV/1  Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 150 000,- eur.

Vyhlasujeme prvé dve výzvy v roku 2023

SAMRS/2023/D/1 Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov alebo expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín. Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti je podpora rozvojových intervencií v partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Čiastkovými cieľmi sú zvýš...

ZVEREJNILI SME INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2023

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2023 predstavuje plán zverejňovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci z prostriedkov ODA SR. V súčasnosti je ešte stále – do 31. januára, vyhlásená minuloročná tretia humanitárna výzva na zabezpečenie základných životných potrieb zranite...

SlovakAid v roku 2022 – bilancia našej práce

Rok 2022 bol jednoducho iný. Snažili sme sa v SAMRS intenzívne pracovať na našej misii – napriek, a aj vďaka náročným okolnostiam, ktoré nám všetkým minulý rok priniesol. Neistota z pandémie ešte len začala pomaly ustupovať, no k Slovensku sa, najbližšie od konca 2. svetovej priblížila vojna – priamo na našu východnú hranicu s Ukrajinou. […]

Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2023

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí schválila ZAMERANIE DVOJSTRANNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR NA ROK 2023 – plán aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska na aktuálny rok. Zameranie je plánovací dokument, v ktorom je stanovené, ako budú v roku 2023 na rozvojovú spoluprácu využívané finančné prostriedky jednotlivých rezortov, ktoré ...

SlovakAid podporuje MFF JEDEN SVET

Už 23. ročník Medzinárodného filmového festivalu JEDEN SVET privíta od 5. do 11 novembra svojich účastníkov doma, pretože DOMOV je jeho tohtoročnou témou. Skúsenosť s pandémiou nás v ostatných rokoch pripútala k našim domovom. Pre niekoho sa to spája s pozitívnymi životnými inováciami, ako je napríklad pečenie chleba či čas strávený s rodinou. Medzi nami ...