Aktuality - SlovakAid

 

 

Vyhlasujeme výzvu na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Cieľom zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid, ako aj medzinárodnej konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity by mali byť nacielené na zefektívnenie interakcie medzi organizáciami združenými ...

Podujatie: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo

V týchto dňoch si pripomíname rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. Pri tejto príležitosti pripravila platforma Ambrela podujatie s názvom Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. Podujatie 28. februára v čase ...

CÍTIŤ, ŽE SÚ ĽUDIA, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA VÁS A VAŠEJ RODINE, JE VEĽMI POVZBUDZUJÚCE

... to sú slová matky vnútorne presídlenej ukrajinskej rodiny. Slovenské mimovládne organizácie Človek v ohrození, Step-In, Slovenská katolícka charita a ADRA Slovensko prinášajú vďaka podpore SlovakAid pomoc ťažko skúšaným ľudom Ukrajiny. Potravinové balíčky, lieky, zdravotná starostlivosť, psychologické poradenstvo – to najnevyhnutnejšie na prežitie.

Slovensko finančne podporilo zriadenie tábora v Sýrii, ľudia zasiahnutí zemetrasením tak nájdu prístrešok, stravu a o...

Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci ľuďom v oblastiach, ktoré začiatkom februára zasiahla séria ničivých zemetrasení. V stredu 22. februára 2023 zaslalo finančný príspevok vo výške 37-tisíc eur na pomoc ľuďom v Sýrii, ktorú bude na mieste poskytovať mimovládna organizácia Development for Life and Peace Association, partnerská organizácia Slovenskej a...

Slovensko je jeden z hlavných partnerov kľúčového projektu delegovanej spolupráce EÚ v Keni

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spolupráce (SAMRS) bude v spolupráci s Francúzskom, Nemeckom, Belgickom a Holandskom realizovať projekt EÚ s názvom Investing in Young Business in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (IYBA-SEED). Celkový rozpočet projektu, oficiálne spusteného 21. februára 2023, je 19,5 mil. eur.