Aktuality - SlovakAid

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnostiSlovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) SAMRS má záujem, ako oprávnený žiadateľ, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezp...

Cez mikrogrant prináša Slovensko skúsenosti z praxe do Albánska

Nakladanie s odpadom je v Albánsku veľkým problémom. V priemere každý človek v Albánsku vyprodukuje približne 310 kg odpadu ročne. Takmer 80 % domáceho odpadu končí na skládkach a viac ako polovica všetkého odpadu je organických. Miestne životné prostredie vo vidieckych oblastiach je tiež negatívne ovplyvnené rozšíreným odpadom a vyhadzovaním odpadu do ri...

Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia dobrovoľníkov Srdce na dlani

Už 15. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené v deviatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí. 13. marca 2024 boli v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdané ocenenia Srdce na dlani.