SlovakAid v roku 2022 - bilancia našej práce - SlovakAid

SlovakAid v roku 2022 – bilancia našej práce

Rok 2022 bol jednoducho iný. Snažili sme sa v SAMRS intenzívne pracovať na našej misii – napriek, a aj vďaka náročným okolnostiam, ktoré nám všetkým minulý rok priniesol. Neistota z pandémie ešte len začala pomaly ustupovať, no k Slovensku sa, najbližšie od konca 2. svetovej priblížila vojna - priamo na našu východnú hranicu s Ukrajinou.

Od začiatku roka sme zverejňovali výzvy na projekty rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a vysielanie dobrovoľníkov. Popri vyhlasovaní prvých 9 výziev vo februári, po prvotnom šoku zo situácie na Ukrajine, sme ihneď začali paralelne pripravovať urgentnú humanitárnu výzvu na pomoc jej obyvateľom. Zomkli sme sa a s maximálnym nasadením sme dokázali od vyhlásenia výzvy koncom mája, podpísať zmluvy na poskytnutie dotácie pre 4 projekty našich partnerov na pomoc Ukrajine v hodnote viac ako 1.300.000 eur už začiatkom septembra. Zároveň sme popri tom pripravili a vyhlásili ďalšie 2 výzvy na projekty rozvojovej spolupráce v Moldavsku a na projekty budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií. Pomáhame tak krajinám, a ľuďom v nich, rozvíjať nielen nevyhnutnú infraštruktúru, či správu vecí verejných, ale spolupracujeme s nimi aj na zlepšovaní poskytovania zdravotnej - fyzickej aj psychickej starostlivosti v najodľahlejších regiónoch. Spolupracujeme na zlepšovaní vzdelávania a prístupu k nemu pre všetkých bez rozdielu, či na zmierňovaní dopadov zmeny klímy a ekologického hospodárenia.

Celkom sme v roku 2022 vyhlásili 14 výziev s celkovou alokáciou 6.553.831 eur. Z výziev bolo schválených 44 projektov, ktoré bude v 17 krajinách realizovať 24 našich partnerov. Podporili sme financovanie 76 mikrograntov v 12 krajinách v objeme viac ako 660.000 eur. Poskytli sme 27 finančných príspevkov pre 8 krajín  za viac ako 2.260.000 eur a po takmer dvojročnej pandemickej prestávke sme podporili 3 projekty z nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE) za viac ako 20.000 eur.

Vojna u nášho bezprostredného suseda stále trvá, ruský agresor bezdôvodne a nemilosrdne ničí celú krajinu. Zimné obdobie znamená extrémne znásobenie utrpenia bezbranného civilného obyvateľstva, pred ktorým si na Slovensku nemôžeme a nechceme zatvárať oči. Vyhlásili sme preto druhú humanitárnu výzvu na pomoc Ukrajine s alokáciou 1.000.000 eur.

Historicky prvý krát v existencii SAMRS sme vyhlásili výzvu a následne schválili partnera na realizáciu projektu delegovanej spolupráce EÚ, ktorý bude realizovaný v Moldavsku na podporu formovania vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá s alokáciou 786 045,75 eur, s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. Projekt bude financovaný z prostriedkov Nástroja európskeho susedstva a pre SAMRS je dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. 

Uvedomujeme si, že je našou povinnosťou pomáhať tam, kde nemajú toľko šťastia ako máme u nás doma. Slovensko musí a chce pomáhať a práve prostredníctvom SlovakAid a jej partnerov podporuje rozvoj potenciálu a príležitostí v krajinách globálneho juhu, poskytuje humanitárnu pomoc do vojnou pustošených regiónov. Pretože „Mier, ktorý by sme mali chrániť, prestáva existovať... musíme byť jednoznačne na strane obete, nie agresora. Musíme uprednostniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách pred silou zbraní... Iste, môžeme to odkladať a robiť kompromisy. História nás však opäť raz učí, že pasivita a ignorancia nikdy krízu nevyriešia, len odďaľujú moment pravdy." Zuzana Čaputová, prezidentka SR, Valné zhromaždenie OSN v New Yorku, september 2022.