Východná subsaharská Afrika - SlovakAid

Východná subsaharská Afrika

SR implementuje princíp Agendy 2030 „Leaving no one behind“ rozšírením aktivít ODA SR na región Východnej subsaharskej Afriky, čím zároveň docieli potrebnú flexibilitu pri realizácii rozvojovej spolupráce. Priority rozvojovej spolupráce SR pre Východnú subsaharskú Afriku vychádzajú zo Spoločnej stratégie EÚ a Afriky¹, ako aj z ďalších bilaterálnych regionálnych politických stratégií a dohôd². Všetkých osem nových partnerských krajín patrí v zmysle klasifikácie OSN medzi najmenej rozvinuté krajiny (tzv. LDCs). SR pritom uplatní dobré skúsenosti získané z úspešnej rozvojovej spolupráce s Keňou.

SR sa zameria na aktivity podporujúce lokálny ekonomický rozvoj afrických krajín, vrátane tvorby pracovných miest s cieľom prispenia k riešeniu príčin vzniku migrácie a celkovému odstraňovaniu chudoby. Južný Sudán, ako krajina s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami, aj naďalej zostane partnerskou krajinou ODA SR.

Špecifické postavenie má Etiópia, ako druhá najľudnatejšia krajina Afriky. Prítomnosť zastupiteľského úradu SR v Addis Abebe je dôležitým faktorom pri implementácii projektov, pričom Etiópia je perspektívnou partnerskou krajinou aj z hľadiska zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce.

¹Joint Africa-EU Strategy (JAES), 2007 
²Napríklad Spoločný akčný plán zo Samitu o migrácii vo Vallette – Joint Valletta Action plan, 2015. Predovšetkým priorita č. 1 zameraná na riešenie príčin migrácie.