Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise

Krajina
Libanon
Miesto realizácie
Tripolis
Číslo
SAMRS/2021/HUM/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.08.2021 - 31.08.2022
Sektor
Vzdelávanie
ODA dotácia
200000 EUR
Príjimateľ
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Leb Relief

Popis projektu

Projekt adresuje ekonomickú a environmentálnu krízu v Libanone, ktorá bola prehĺbená pandémiou Covid-19; poskytne odbornú kvalifikáciu, podporu podnikania a zamestnanosti, a zlepší kanalizačnú infraštruktúru a životné prostredie v meste Tripolis.   90 miestnych obyvateľov z libanonských, sýrskych a palestínskych komunít získa technické odborné kompetencie a platenú prax v odbore WASH inštalatérstvo, pričom ich výber bude na základe ekonomickej a sociálnej zraniteľnosti a 30% z nich budú ženy, 4% zdravotne znevýhodnené osoby. Učni získajú potrebné životné zručnosti, kariérne poradenstvo a sprostredkovanie pracovných príležitostí a psychosociálnej pomoci. Učni budú v praxi zapojení do inštalačných prác a opráv kanalizačnej infraštruktúry odpadovej a dažďovej vody v rozsahu 1000 m v kľúčových lokalitách.   V projekte získa miestna samospráva pripojenie 200 domácností a podnikov na systém kanalizácie vedúci do mestskej čističky a intervencia bude mať výrazný vplyv na zdravie, hygienu, kvalitu života a životné prostredie pre 4000 miestnych obyvateľov žijúcich na uliciach zaplavovaných kontaminovanou vodou kvôli chýbajúcej alebo poškodenej infraštruktúre.   V záujme podpory podnikania projekt vytvorí alebo zachová 30 pracovných pozícií a materiálne alebo finančne podporí 10 malých miestnych podnikov, ktorým hrozí zánik alebo strata pracovných pozícií alebo tie, ktoré boli založené učňami tohto projektu.   V neposlednom rade projekt ovplyvní povedomie miestnych obyvateľov o údržbe a dobrom hospodárení s dažďovou a odpadovou vodou pre celkovo 6500 ľudí na miestnej a národnej úrovni, čím zvýši udržateľnosť intervencie a znásobí pozitívny vplyv na životné prostredie. Z uvedených dôvodov bude projekt praktickou a komplexnou intervenciou so zámerom zlepšiť ekonomiku a životné prostredie a posilniť odolnosť, živobytie a zdravie najzraniteľnejších komunít. Lokálny partner - Leb Relief  je mimovládna organizácia so sídlom v Tripolise, ktorá sa v súčasnosti snaží pokrývať základné potreby najzraniteľnejších libanonských a utečeneckých komunít v spolupráci s miestnymi orgánmi, agentúrami OSN a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Leb Relief prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom svojich aktivít v odvetviach, ako rozvoj možností živobytia, sociálna stabilizácia, SHELTER, WASH, zdravotná starostlivosť a potravinová bezpečnosť, ochrana a vzdelávanie. Organizácia dbá na zapojenie žien a ľudí s postihnutím vo svojich projektoch a snaží sa prispievať k udržateľnému rozvoju prostredníctvom realizácie projektov, ktoré podporujú životné prostredie a riešia dôsledky klimatickej zmeny. V oblasti vodného hospodárstva Leb Relief implementoval viacero projektov zameraných na zlepšenie zdravotných podmienok, hygieny a prístupu k vode pre vybrané komunity.

Načítavam mapu...

Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb

Ukrajina

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine

Ukrajina

Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach