Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb - SlovakAid

Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb

Krajina
Ukrajina
Miesto realizácie
N/A
Číslo
SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/3
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.09.2022 - 31.05.2023
Sektor
Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
ODA dotácia
328250.00 EUR
Príjimateľ
Človek v ohrození, n.o.
Partner
Medzinárodný fond pre zdravie a životné prostredie „Karpatský región“ NEEKA

Popis projektu

Projekt „Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných  potrieb“ má prostredníctvom humanitárnej pomoci za cieľ zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva, predovšetkým vnútorne vysídlených osôb v Zakarpatsku a Ivano-Frankivsku, zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine. Projekt sa zameria hlavne na pravidelné zabezpečovanie materiálnej pomoci, predovšetkým potravinovej, s cieľom pokryť základné životné potreby hore uvedenej cieľovej skupiny.  Projekt zároveň  posilní fungovanie jednotlivých hromád, v ktorých sa vnútorní vysídlenci/kyne nateraz ubytovali, a ktoré boli zásadne zasiahnuté nečakanou krízou a v rámci svojich kapacít nie sú schopné plnohodnotne pokrývať potreby vysídlencov/kýň. Zvýšené požiadavky a prudký nárast populácie v hromadách vplýva aj na pôvodné obyvateľstvo, ktoré je taktiež ekonomicky zasiahnuté prebiehajúcim konfliktom. Posilnenie materiálnej pomoci tak dokáže pomôcť odstráneniu zvýšených nárokov na jednotlivé samosprávy a prispeje k lepšiemu spolunažívaniu ľudí. Projekt zvýši kapacity miestnych hromád, ktoré sa budú môcť sústrediť na dlhodobé a udržateľné plánovanie poskytovania humanitárnej pomoci a na  integráciu vnútorne vysídleného obyvateľstva do miestnej komunity.