Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov v Sýrii v Aleppe - SlovakAid

Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov v Sýrii v Aleppe

Krajina
Sýria
Miesto realizácie
Aleppo
Číslo
SAMRS/2021/HUM/1/1
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.09.2021 - 31.01.2023
Sektor
Zdravotníctvo
ODA dotácia
199999 EUR
Príjimateľ
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Partner
1: STEP-IN, 2: Latin Parish St Francis Assise

Popis projektu

Projekt sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu vnútorných presídlencov a utečencov v Sýrii. Hlavným cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti v Aleppe s dôrazom na deti a matky. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti ako reakciu na aktuálnu utečeneckú krízu v krajine. Projekt je zameraný na 38 000 obyvateľov východného Aleppa a na 17 000 obyvateľov štvrte Midan. Implementáciou projektu sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v oblasti, zabezpečí sa starostlivosť o starých a telesne postihnutých a preventívne opatrenia na zníženie šírenia infekčných ochorení. Celkovo sa poskytne starostlivosť 26 555 členom komunity. Lokálny partner 1 - Step in: STEP-IN pôsobí v Sýrii od roku 2018. Jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti vnútorným presídlencom a vracajúcim sa utečencom. T.č. má STEP-IN lekárske tímy, ktoré prevádzkujú dve stacionárne zdravotné centrá v provincii Aleppo a jeden mobilný lekársky tím navštevujúci viacero lokalít, kde utečenci bývajú v provizórnych podmienkach. Lokálny partner 2 - Latin Parish St Francis Assisi je aktívny v humanitárnej pomoci v Aleppe od 2015. Má bohaté skúsenosti s implementáciou projektov zameraných na infraštruktúru, humanitárnu pomoc, poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj zdravotnú edukáciu. V rokoch 2015 - 2019 zrealizoval projekt rekonštrukcie 1 000 vojnou zničených rodinných domov v Sýrii. Hlavne počas roku 2016 organizoval početne distribúcie jedla (poľná kuchyňa) ako aj šatstva a hygieny. Prevádzkoval a prevádzkuje menšie zdravotnícke zariadenia poskytujúce starostlivosť najmä vnútorným utečencom a presídlencom. Počas svojho pôsobenia úzko spolupracuje s lokálnymi nemocnicami a klinikami v Sýrii a poskytuje tiež materiálne vybavenie vrátane liekov pre pacientov, ktorí si ich nemohli dovoliť kúpiť. Viaceré z týchto projektov bolo financovaných z oficiálnej zahraničnej pomoci európskych krajín (Poľsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko). V priebehu posledných 5-tich rokov úspešne zrealizovali viacero projektov financovaných aj z oficiálnej zahraničnej rozvojovej pomoci a považujeme ich za spoľahlivého partnera aj do tohto predkladaného projektu

Načítavam mapu...

Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb

Ukrajina

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine

Ukrajina

Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach