Zdravá voda pre Rivne - SlovakAid

Zdravá voda pre Rivne

Krajina
Ukrajina
Miesto realizácie
Rivne
Číslo
SAMRS/2021/UA/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.09.2021 - 31.01.2023
Sektor
Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov
ODA dotácia
199373 EUR
Príjimateľ
Asociácia vodárenských spoločností
Partner
: Ukrajinská asociácia podnikov vodovodno-kanalizačného hospodárstva „Ukrvodokanalekologia“; 2: Rivnenská oblastná výrobná komunálna spoločnosť vodovodno-kanalizačného hospodárstva „Rivneoblvodokanal“

Popis projektu

Cieľom projektu je formou zdieľania skúseností z modernizácie vodohospodárskych systémov a využívania moderných technológii vo vodárenstve podporiť kvalitu života a zdravia obyvateľov v meste Rivne, prostredníctvom udržateľného rozvoja zastaralej infraštruktúry, a to zvýšením informovanosti a povedomia odbornej verejnosti o zabezpečení zdravotne nezávadnej dodávky pitnej vody formou inštalácii menších technologických zariadení a o prevádzke týchto zariadení vo vodárenských spoločnostiach v SR; v spolupráci so zástupcami partnerských organizácií vypracovať návrh konkrétneho technického a technologického riešenia na samovýrobu chlórnanu sodného na dezinfekciu pitnej vody na konkrétnej čerpacej stanici pitnej vody „Kyjivska“ v meste Rivne; a inštaláciou a sprevádzkovaním konkrétneho technologického zariadenia na výrobu chlórnanu sodného priamo na vstupe surovej vody do systému vrátane preškolenia odborného personálu vodárenskej spoločnosti mesta Rivne.

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko