Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj - SlovakAid

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Krajina
Gruzínsko
Miesto realizácie
Cchinvali
Číslo
SAMRS/2021/GE/1/2
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.09.2021 - 31.12.2022
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
99758 EUR
Príjimateľ
MESA10
Partner
Non Governmental Organization Bridge of Friendship - Kartlosi

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kapacít miestnej samosprávy v zraniteľných komunitách pozdĺž administratívnej hraničnej línie (ABL) oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska v nasledovných odborných oblastiach: regionálny rozvoj, podpora zelených inovácií, sociálne podnikanie a sociálne poľnohospodárstvo, lokálna vizibilita a zvýšenie zapojenia žien a mladých ľudí do rozhodovacích procesov lokálnych samospráv, zvýšenie odolnosti proti dezinformáciám a podpora miestnej žurnalistiky. Mesa10 chce prostredníctvom odovzdania reformných skúseností SR zlepšiť kapacity zástupcov miestnych samospráv z komunít na ABL prostredníctvom cielene nastavených workshopov a študijnej cesty pre vybrané skupiny na Slovensko. Zároveň cieľom je vytvorenie dvoch stálych občianskych rád na úrovni samosprávy k otázkam angažovanosti a inklúzie žien a mládeže, a to rovnako v oboch cieľových okresoch. V rámci projektu sa uskutočnia workshopy, kde bude prezentovať tému angažovanosti žien a mladých v rámci fungovania samospráv na SR. Mesa10 uskutoční aj terénny výskum zameraný na potreby ABL komunít z pohľadu týchto dvoch kľúčových cieľových skupín. Počas celej implementácie projektu sa v Gruzínsku bude nachádzať slovenský terénny pracovník.

Fotografie z terénneho výskumu:

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko

Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu

Ukrajina