Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti - SlovakAid

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Krajina
Gruzínsko
Miesto realizácie
Zugdidi
Číslo
SAMRS/2021/GE/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
16.08.2021 - 28.02.2023
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
86217.50 EUR
Príjimateľ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Partner
Association ATINATI

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovať kapacity miestnej infraštruktúry, renovovať a vybaviť samostatnú terapeutickú miestnosť v materskej škole v meste Martvili, ktorá by bola prístupná deťom a rodičom zo širokého okolia ako i odovzdať skúsenosti a dobrú prax v oblasti inklúzie do Gruzínska prostredníctvom tréningu 10 „multiplikátorov“ (odborníkov s vplyvom na miestnu odbornú komunitu – skúsení psychológovia, tréneri a pedagógovia z okolitých obcí v regióne Samegrelo) a následne prostredníctvom nich trénovať personál v okolitých materských školách a centrách. Výskumný ústav dtskej psychológie a patopsychológie (VÚDPP) identifikoval hlavné problémy cieľových skupín v predkladanom projekte, ktorými sú najmä nedostatočný prístup ku kvalifikovanej starostlivosti, s dôrazom na detí so špeciálnymi potrebami, nedostatočne vybavenie materských škôl, nedostatočná informovanosť rodičov týchto detí a aj nedostatočná profesionalita v prístupe k deťom so špeciálnymi potrebami. VÚDPP má v pláne zrenovovať a vybaviť priestor adresne pre tieto deti a zlepšiť tým sociálne služby dotknutým rodinám v cieľovom regióne.

Materská škôlka v meste Martvili:

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu

Ukrajina