Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu

Krajina
Ukrajina
Miesto realizácie
Luhansk
Číslo
SAMRS/2021/UA/1/12
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.10.2021 - 31.03.2022
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
90909 EUR
Príjimateľ
Človek v ohrození, n.o.
Partner
1: NEW WAY, n.o.; 2: Civic Union Educational Human Rights House - Chernihiv (CU - EHRH)

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie demokratického rozvoja, participácia komunít na rozvoji a WASH infraštruktúre v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom, decentralizáciou a pandémiou COVID-19. Okrem toho mal za cieľ vytvoriť dve komunitno-iniciatívne skupiny zložené z 2 ATC hromád pri kontaktnej línii. Projekt mal v pláne zrealizovať kľúčovú komunitnú WASH intervenciu, ktorá by zabezpečila prístup k čistej vode a posilnila by odolnosť proti COVID-19. Zabezpečilo by sa 14 stretnutí za účelom riešenia najmenej 14 podnetov medzi vedením a členmi KIS. Zároveň by si 900 obyvateľov zlepšilo politickú, mediálnu a WASH gramotnosť a zároveň by porozumeli spoločenským, politickým procesom a vodohospodárskym podmienkam, ako užívateľské práva, tarify, licencie.   V neposlednom rade, participatívne navrhnutá WASH intervencia by pokryla kritické potreby pre 500 ľudí a bola by praktickým prevedením nadobudnutých kapacít vo veci spolurozhodovania a preberania iniciatívy členmi komunít v spolupráci s vedením samospráv. Projekt mal posilniť kapacity komunít za účelom ich postupnej sebestačnosti, pričom KIS by určovali  a advokovali za témy vyhovujúce potrebám svojich komunít. Tréningy pre širšiu verejnosť by zabezpečili celkové budovanie sociálne-inkluzívnej spoločnosti, ktorá by bola schopná definovať a advokovať za vlastné problémy. KIS by boli sprostredkovateľmi realizácie iniciatív na miestnej úrovni a zabezpečili ich mobilizáciu, čoho výsledkom by bola odolnosť spoločnosti, prevzatie zodpovednosti a schopnosť rozhodovania – kľúčové prvky pre rozvoj regiónov. Vzhľadom na eskaláciu ozbrojeného konfliktu, vypuknutie vojny a následnej okupácie Luhanskej oblasti Ruskou federáciou, tieto udalosti ovplyvnili poslednú a kľúčovú fázu implementácie, ktorá sa neuskutočnila.

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko