WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa - SlovakAid

WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa

Krajina
Libanon
Miesto realizácie
oblasť Bekaa
Číslo
SAMRS/2021/HUM/1/8
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.10.2021 - 30.09.2022
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
199999.97 EUR
Príjimateľ
ADRA- Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.
Partner
ADRA Lebanon

Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a bezpečnosť na verejných priestranstvách libanonskej obce Al Faour vďaka prístupu ku kritickej infraštruktúre v sektoroch vody, sanitácie a obnoviteľnej elektrickej energie. ADRA Slovensko v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Lebanon zrealizuje komplexnú intervenciu v obci Al Faour v okrese mesta Zahle, región Bekaa pre libanonské hostiteľské komunity a sýrskych utečencov, ktorí sú tu dlhodobo usadení. V obci žije 9375 obyvateľov – približne 6000 zraniteľných Libanončanov a 3375 sýrskych utečencov v neformálnych stanových usadlostiach. Prvou aktivitou bude inštalácia 100 solárnych lámp pre pouličné osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách a prinesie udržateľný zdroj svetla do obce trpiacej nedostatkom elektrickej energie. ADRA tiež nainštaluje vodojem (10 000 litrov) v miestnej neformálnej stanovej usadlosti, ktorá nedisponuje stálym prístupom k vode. Vodojem zabezpečí sýrskym utečencom v usadlosti pitnú vodu, zlepší hygienické podmienky a prevenciu chorôb. Poslednou aktivitou bude inštalácia latrín, ktorá prinesie dôstojnejšie sanitárne podmienky a zvýšený hygienický štandard pre 25 sýrskych rodín. Rodiny si spomedzi seba vyberú 4 zástupcov/zástupkyne, ktorí budú vyškolení v údržbe funkčnosti a hygieny latrín - komunita tak bude sebestačná v starostlivosti o sanitárne zariadenia aj po skončení projektu. Navrhovaný projekt neprispieva k rodovej ani sociálnej nerovnosti. Cieľom aktivít je skvalitniť životné podmienky zraniteľných osôb bez ohľadu na ich pohlavie. Beneficientmi sú utečenecká aj hostiteľská komunita. V rámci prierezovej témy ŽP a ZK je projekt zaradený do kategórie B, keďže nepredstavuje závažné ohrozenie a prináša príležitosť priaznivého dopadu formou budovania zelenej infraštruktúry využívajúcej obnoviteľný zdroj energie. Lokálny partner - Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Lebanon pracuje v oblasti Blízkeho východu od počiatku svojich humanitárných aktivít v 1950 rokoch a získala pevné postavenie vo viacerých krajinách Blízkeho Východu a regiónu Severnej Afriky (MENA) od prvej polovice 1990-tych rokov. Kancelária ADRA Lebanon vznikla za účelom koordinácie pomoci v prípade katastrof a pri rozvoji nových iniciatív, ako aj na podporu krízy spojenej s utečencami zo Sýrie, ktorá vznikla v Libanone. Má bohaté skúsenosti v sektore WASH, pri vzdelávaní a riešení bezpečnosti pre sýrskych a palestínskych utečencov ako aj humanitárnymi intervenciami – zásah v núdzových situáciách. Realizuje projekty financované zo siete ADRA, UNICEF, CzechAid, SlovakAid, Danida, Canadian Food Grains Bank (CFGB), Latter Day Saints (LDS) a Japan Platform Funding (JPF). Vo WASH sektore je aktívna už takmer 9 rokov. Organizácia úspešne postavila 4 vodné nádrže s objemom 500 m3, vystavala viacero vodojemov v utečeneckých neformálnych stanových usadlostiach, zrekonštruovala 238 hromadných prístreškov, poskytla školenia o vode, hygine a sanite, distribuovala hygienické a dezinfekčné balíčky. Prostredníctvom posilnenej infraštruktúry poskytla bezpečnú vodu, zvýšila hygienu, zlepšila prístrešie pre najzraniteľnejších Libanončanov a sýrskych utečencov. Prednosťou partnera ADRA Lebanon je, že už má skúsenosti s prácou v regióne identifikovanom pre projekt v obci Al Faour. V minulých a aktuálne implementujúcich projektoch realizuje viac sektorové aktivity. V komunitách si vytvorila pozitívne pracovné vzťahy a získala dôveru miestneho obyvateľstva a utečencov, čo umožňuje úspešnú implementáciu.

Načítavam mapu...

Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb

Ukrajina

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine

Ukrajina

Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach