Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v Sýrii - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v Sýrii

Krajina
Sýria
Miesto realizácie
Hjeira
Číslo
SAMRS/2021/HUM/1/7
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.08.2021 - 31.08.2022
Sektor
Sektor vodného hospodárstva
ODA dotácia
199916 EUR
Príjimateľ
Nadácia Integra
Partner
Medair

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravie ľudí v pandemickom a post-pandemickom období udržateľným prístupom k bezpečnej pitnej vode pre vnútorne presídlené obyvateľstvo a navrátilcov v oblasti Hjeirehu, v Sýrii. Vďaka projektu 12000 ľudí získa prístup k dostatku zdravotne nezávadnej vody, z toho 6,120 ženy a 5,880 muži. Špecifickými cieľami projektu je zvýšenie kvality a dostupnosti k pitnej vode s priaznivým dopadom na životné prostredie a zabezpečovanie ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Merateľnými ukazovateľmi projektu je 12,000 ľudí, ktorí získajú prístup k dostatočnému množstvu zdravotne nezávadnej vody v množstve najmenej 30 l / os / deň, ktorej kvalita sa ukáže testami, z ktorých 90 % výsledkov preukáže kaly menej ako 10 koliformných baktérií na 100 ml a zvyšková hladina voľného chlóru bude 0,2 mg až 0,5 mg na liter, 20 vyškolených technických pracovníkov o technických prevádzkových postupoch a 480 vyškolených domácnosti o vode, hygiene, sanitácii a prenosných chorobách, vrátane opatreniach proti šíreniu COVID-19. Ciele a výsledky sa zabezpečia hlavnými aktivitami, ktorými je sanácia dvoch vodných vrtov, vyškolenie technického personálu, v počte 20 ľudí schopných prevádzkovať vodný systém a vyškolenie 480 domácností cieľovej komunity najmä o vode, hygiéne, zdraví, prenosných chorobách. Vďaka projektu sa zlepšení aj postavenie žien a dievčat v komunite elimináciou bremena zabezpečovania vody, ktoré často pripadá práve na ne. Žiadateľ, v súvislosti s prierezovou témou ŽP a ZK zaradil projekt do kategórie B, pretože projekt predstavuje len nízke riziko pre ŽP a ZK a zároveň predstavuje príležitosti pre zvýšenie povedomia o ŽP. Lokálny partner – Medair má skúsenosti s implementovaním projektov v oblasti WASH od roku 2015, odkedy svojimi intervenciami zlepšuje situáciu tisícov ľudí prístupom k čistej pitnej vody. Medair za posledných šesť rokov implementoval aktivity WASH v guvernoráte Quneitra a na vidieku v Damasku, vrátane medzisektorových prístupov. Medair pri realizácii tohto projektu bude vychádzať zo získaných skúseností, angažovanosti zainteresovaných strán a technických kapacít. Medair má uzavretú zmluvu s Ministerstvom vodných zdrojov (MOWR) a má silných technických pracovníkov, ktorí sú schopní dohliadať na implementačné práce.

Načítavam mapu...

Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potrieb

Ukrajina

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine

Ukrajina

Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach