Národný konvent o EÚ v Albánsku - SlovakAid

Národný konvent o EÚ v Albánsku

Krajina
Albánsko
Miesto realizácie
Tirana
Číslo
SAMRS/2021/ZB/1/2
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.11.2021 - 30.04.2023
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
11500 EUR
Príjimateľ
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Partner
EMA - European Movement in Albania, Lëvizja Europiane në Shqipëri

Popis projektu

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku. Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti (vyvážene, s podielom žien na úrovni cca 50 %) zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie (prierezovo aj s ohľadom na problematiku životného prostredia – PS III); ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii. V rámci projektu sa počíta s pôsobením štyroch pracovných skupín zameraných na konkrétne témy: PS I: Súdnictvo a základné práva, PS II: Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, PS III: Poľnohospodárstvo a PS IV: Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo 16 zasadnutí PS a 1 plenárne zasadnutie. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispeje k ďalšiemu budovaniu odborných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií, k intenzifikácii ich vzájomného dialógu, tiež k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce medzi Albánskom a SR. Popri samotných zasadnutiach pracovných skupín, na ktorých sa zúčastnia aj experti/expertky zo SR, budú kľúčovými výstupmi projektu sektorové odporúčania pre vládu a ich zverejnenie v elektronickej podobe na webovej stránke a konte na facebook-u, tiež mediálna prezentácia projektu a eurointegračného procesu a v neposlednom rade tiež tím schopný dlhodobo implementovať ciele projektu. V kontexte samotnej implementácie projektu bude projektový tím dodržiavať určité zásady a prijme konkrétne opatrenia, čím tiež priamo prispeje k ochrane životného prostredia.

Martin Klus počas plenárneho zasadnutia Národného konventu o európskej integrácii Albánska 2021-2023:

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko