Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku - SlovakAid

Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku

Krajina
Srbsko
Miesto realizácie
Srbsko, Severné Macedónsko
Číslo
SAMRS/2021/ZB/1/8
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
01.10.2021 - 30.09.2023
Sektor
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
ODA dotácia
188450 EUR
Príjimateľ
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Partner
1: Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ ; 2: JZU Institut za medicina na trudot na Republika Severna Makedonija – Skopje

Popis projektu

Projekt sa zameriava na poskytnutie komplexnej pomoci a prenos slovenských skúseností v oblasti pracovného lekárstva v Západnom Balkáne, resp. v Srbsku (RS) a Severnom Macedónsku (SM). Prijímateľmi projektu a partnermi sú dve celonárodné kľúčové inštitúcie pre oblasť pracovného lekárstva: Inštitút pracovného lekárstva Srbska „Dr. Dragomir Karajović“ a Inštitút pracovného lekárstva Severného Macedónska. Projekt rieši kľúčový problém v oblasti ochrany zdravia pri práci v týchto dvoch krajinách: nedostatok kontrolných funkcií centrálnych inštitútov pracovného lekárstva v systéme pracovných zdravotných služieb (PZS) v RS a SM. Dosiahnutím hlavného cieľa projektu, resp. posilnením a rozšírením ľudských a technických kapacít týchto inštitútov pre výkon kontroly PZS na národnej úrovni sa obmedzí možnosť týchto služieb nevykonávať, resp. obchádzať ich povinností, zatiaľ čo kontrola realizovaných výkonov PZS dá predpoklad porovnateľnej kvality. Týmto sa výrazne zlepší celková oblasť prevencie a ochrany zdravia pri práci s pozitívnym dopadom na pracujúcu populáciu v RS a SM a vyriešia problémy ohrozených skupín pracujúcich na základe rovnakého prístupu k PZS pre mužov a ženy. Spoločný SR-RS-SM tím sa na základe slovenských skúseností ďalej zameria na vytvorenie funkčných digitálnych registrov pre evidenciu preverovaných podozrení na choroby z povolania (CHzP)  a priznaných CHzP tak, aby sa umožnila lepšia analýza obsiahnutých údajov a spĺňali povinnosti RS a SM podávania správ do Európskej štatistiky chorôb z povolania-(EODS).  Dôraz sa kladie na zvýšenie udržateľnosti výsledkov a zviditeľnenie podpory poskytovanej SlovakAid prostredníctvom komunikačných nástrojov, vrátane sietí WHO Occupational Health Collaborating Centre v RS a SM.

SlovakAid podporuje budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie projektového tímu Inštitútu pracovného lekárstva Severného Macedónska – Prof. MUDr. Jovanka Bislimovska, Prof. MUDr. Sasho Stoleski a Prof. MUDr. Dragan Mijakovski - s riaditeľkou RRA Senec-Pezinok p. Ľ. Pavlovovou. Pracovné stretnutie sa konalo v  priestoroch Inštitútu pracovného lekárstva, Skopje.
Stretnutie malo za cieľ prediskutovať obsah navrhovanej štruktúry pre vypracovanie situačnej analýzy postupov pri kontrole služieb pracovného lekárstva v Severnom Macedónsku, ktoré Inštitút v súčasnosti používa. Prerokovali sa aj otázky zodpovednosti jednotlivých členov tímu a boli doručené aj pripravené propagačné materiály v macedónskom jazyku. Kolegovia z Inštitútu pracovného lekárstva v Skopje vyjadrili veľkú spokojnosť so spôsobom spolupráce spoločného tímu Slovenska, Srbska a Severného Macedónska. Inštitút pracovného lekárstva Severného Macedónska (IOHRNM), Centrum spolupráce s WHO a Centrum spolupráce Gal2en (Globálna európska sieť pre alergie a astmu) je špičkovou národnou inštitúciou v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá implementuje zdravotné, metodické, vzdelávacie a
vedecko-výskumné činnosti v tejto oblasti. Inštitút je zodpovedný za stanovenie kritérií a metodiky pre prácu, navrhovanie a implementáciu preventívnych a  vedeckovýskumných programov, iniciáciu a tvorbu strategických dokumentov, právnych predpisov a noriem v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko