SLOVAK CHALLENGE FUND SPUSTIL ŠTVRTÚ VÝZVU NA ŽIADOSTI O PODPORU PRE SLOVENSKÉ INOVÁCIE - SlovakAid

SLOVAK CHALLENGE FUND SPUSTIL ŠTVRTÚ VÝZVU NA ŽIADOSTI O PODPORU PRE SLOVENSKÉ INOVÁCIE

Slovenské firmy majú už po štvrtýkrát možnosť zapojiť sa do výzvy cez Slovak Challenge Fund (SCF) a ponúknuť svoje inovatívne riešenie na niektorú z rozvojových tém v štyroch krajinách.

Cieľom SCF je nájsť na Slovensku riešenia, ktoré majú potenciál pomôcť so špecifickými rozvojovými cieľmi. „Celosvetovým trendom pri zvyšovaní vplyvu rozvojových aktivít je získavanie súkromných finančných zdrojov. UNDP a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si to uvedomujú, preto vznikol Slovak Challenge Fund. Je jedným zo spôsobov motivovania súkromného sektora, aby rozvíjal svoje podnikanie a ponúkal inovatívne nápady do iných krajín,“ hovorí Maroš Mitrík, riaditeľ Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na MZVaEZ SR.

O podporu sa môžu uchádzať výlučne slovenskí podnikatelia. Aby sa po úspešnom predstavení produktu, služby, programu či technológie mohla inovácia využívať v danej krajine naďalej, na projekte musí žiadateľ spolupracovať s lokálnym partnerom. K doterajším cieľovým krajinám Moldavsku a Severnému Macedónsku tento rok pribudli Bosna a Hercegovina aj Srbsko.

„Fond existuje len pár rokov, a už sa vďaka nemu podarilo napríklad otestovať, ako môže monitorovanie pacientov na diaľku pomôcť zlepšiť zdravie najmä ohrozeným skupinám alebo ako sa dajú huby ako živé organizmy využiť na čistenie pôdy. Veríme, že počet žiadostí v tomto roku bude ďalším dôkazom, že Slovensko má rozvojovým krajinám čo ponúknuť,“ hovorí projektová manažérka Slovak Challenge Fund Viktória Mlynarčíková z UNDP.

WEBINÁR PRE ZÁUJEMCOV

Pre záujemcov je pripravený aj online webinár, ktorý ich bližšie oboznámi so samotnou SCF výzvou  a žiadosťou o grant.

Webinár sa bude konať: 26.7.2023 registrovať sa dá na tomto odkaze a 9.8.2023 registrovať sa dá na  tomto odkaze.

Záujemcovia môžu predkladať návrhy na zvyšovanie energetickej efektívnosti, podporu odolnosti spoločnosti pri aktuálnych krízach, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, inovácie v poľnohospodárstve či zlepšovanie elektronickej správy vecí verejných. Konečný termín na predkladanie návrhov je 8. september 2023.

Každý vybraný projekt môže získať finančnú podporu až do výšky 40 000 amerických dolárov. Podmienkou je, aby najmenej 20 % z celkového rozpočtu projektu pokryl žiadateľ finančnou alebo nepeňažnou spoluúčasťou.

Od roku 2020 pomohol Slovak Challenge Fund zrealizovať 11 inovačných projektov v Moldavsku a Severnom Macedónsku. Bližšie sú predstavené na webovej stránke SCF. info o spolupráci so SlovakAid zároveň TU a TU.

Čo je Slovak Challenge Fund?

Rozvojový fond „Slovak Challenge Fund“ bol zriadený v decembri 2019 ako súčasť širšieho partnerstva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce. Podnikatelia na Slovensku cez neho môžu získať priamu podporu pre inovatívne riešenia, ktorými prispejú k rozvoju v Bosne a Hercegovine, Moldavskej republike, Severnom Macedónsku a Srbsku.

Všetky dôležité informácie sú zároveň dostupné na webovej stránke https://slovakchallengefund.org/.