Afganistan - SlovakAid

Afganistan

Od roku 2016 podporila SAMRS dotáciou osem projektov v Afganistane. Štyri projekty cez teritoriálnu výzvu AFG, tri projekty cez výzvu Programu podnikateľských partnerstiev (PPP) a jeden projekt cez mikrogrant.

Väčšinu projektov realizovalo STU s partnermi a týkali sa sektoru vzdelávania so zameraním na budovanie odborných kapacít na vysokých školách v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – solárnej energie.

Taktiež bolo Afganistanu poskytnutých päť finančných príspevkov. Štyri príspevky boli zamerané na podporu vzdelávania cez učebné pomôcky, nábytok a uniformy pre žiakov a jeden príspevok na WASH.

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV

Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule  

Realizáciou projektu prijímateľom ELVOSOLAR, vzniklo v období od novembra 2017 do augusta 2019, moderné plne vybavené školiace centrum zamerané na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným personálom v danej oblasti. Projekt mal za cieľ zvýšiť prehĺbenie vedomostí a zručnosti technického personálu v odvetví energetiky a zvýšenie efektívnosti a údržby solárnych energetických systémov ako aj zvýšenie všeobecného povedomia o solárnych systémoch. Spolu bolo vyškolených a certifikovaných 28 Afgancov na používanie školiacej metodiky. Súčasťou projektu bolo školenie dvoch afganských lektorov na Slovensku.

Skúmanie a propagácia využitia riešenia Aquaholder v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody

Projekt prijímateľa Pewas, mal v období október 2017 až október 2018, za cieľ preskúmať využitia riešenia AquaholderTM pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Výskum sa realizoval v 7 lokalitách mesta Herat, kde sa v 3 skleníkoch pestujú uhorky a na 4 otvorených poliach sa pestuje pšenica. 

Prvotné výsledky naznačovali, že použitím produktov AquaholderTM sa môže dosiahnuť zníženie spotreby vody, ďalej zvýšenie vzchádzavosti osiva, čo môže pravdepodobne viesť k zvýšeniu množstva vypestovaných plodín.

Na základe doterajších výstupov je možné povedať, že výrobky AquaholderTM sú ekonomicky najvýhodnejšie pre plodiny s vysokou hodnotou, ako sú uhorky, paradajky, sójové bôby, sezam, hrach atď. Tieto plodiny majú najväčší význam v poľnohospodárstve Afganistanu.

Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu

Cieľom tohto projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola v období od novembra 2016 do novembra 2018, podpora ľudského potenciálu pomocou zlepšenia kvality odborného vzdelávania v Afganistane. Dopyt po odbornom vzdelávaní v posledných rokoch v Afganistane je vysoký, avšak kvalita vzdelávania bola a stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov vyškolených pracovníkov. Na druhej strane sektory ako bezpečnosť potravín a pitnej a odpadovej vody potrebujú akútne riešenia a odborné kapacity. Realizáciou projektu na KPU sa vybudovalo moderné laboratórium analýzy potravín a vody. Súčasťou projektu bol návrh laboratórnych prác a zariadení expertmi zo SR, obnova študijných osnov, inštalácia zariadení, tréning učiteľov KPU, uvedenia laboratória do prevádzky, príprava a vydanie manuálu laboratórnych prác a spoločné vedenie laboratória v rámci určitej doby. Realizácia tohto projektu významne prispela k zlepšeniu vedomostí a schopností učiteľov, študentov a absolventov KPU a priniesla rad sociálnych, ekonomických a ekologických výhod pre rôzne časti spoločnosti.

Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIM Banky vo verejnom sektore

Cieľom projektu prijímateľa ELVOSOLAR bola, v období od septembra 2017 do septembra 2018, analýza trhu a prezentácia solárnych riešení, ktoré predstavujú spoľahlivé, postupné a hlavne rýchle riešenie nedostatku elektriny najmä v odľahlejších provinciách krajiny a nadviazanie partnerstiev, ktoré by vedela spoločnosť využiť pri realizácii projektov. V spolupráci s Eximbankou SR, ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny bude spoločnosť schopná ponúknuť a realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných investičných nákladoch. Projekt bol zameraný najmä na verejný sektor ako sú školy, nemocnice, kliniky) a podnikateľov (malé farmy a pod.).

Načítavam mapu...

Aktuálne prebiehajúce rozvojové projekty

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko