Afghanistan - SlovakAid

Afghanistan

Od roku 2016 podporila SAMRS dotáciou osem projektov v Afganistane. Štyri projekty cez teritoriálnu výzvu AFG, tri projekty cez výzvu Programu podnikateľských partnerstiev (PPP) a jeden projekt cez mikrogrant.

Väčšinu projektov realizovalo STU s partnermi a týkali sa sektoru vzdelávania so zameraním na budovanie odborných kapacít na vysokých školách v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – solárnej energie.

Taktiež bolo Afganistanu poskytnutých päť finančných príspevkov. Štyri príspevky boli zamerané na podporu vzdelávania cez učebné pomôcky, nábytok a uniformy pre žiakov a jeden príspevok na WASH.

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV

Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule  

Realizáciou projektu prijímateľom ELVOSOLAR, vzniklo v období od novembra 2017 do augusta 2019, moderné plne vybavené školiace centrum zamerané na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným personálom v danej oblasti. Projekt mal za cieľ zvýšiť prehĺbenie vedomostí a zručnosti technického personálu v odvetví energetiky a zvýšenie efektívnosti a údržby solárnych energetických systémov ako aj zvýšenie všeobecného povedomia o solárnych systémoch. Spolu bolo vyškolených a certifikovaných 28 Afgancov na používanie školiacej metodiky. Súčasťou projektu bolo školenie dvoch afganských lektorov na Slovensku.

Skúmanie a propagácia využitia riešenia Aquaholder v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody

Projekt prijímateľa Pewas, mal v období október 2017 až október 2018, za cieľ preskúmať využitia riešenia AquaholderTM pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Výskum sa realizoval v 7 lokalitách mesta Herat, kde sa v 3 skleníkoch pestujú uhorky a na 4 otvorených poliach sa pestuje pšenica. 

Prvotné výsledky naznačovali, že použitím produktov AquaholderTM sa môže dosiahnuť zníženie spotreby vody, ďalej zvýšenie vzchádzavosti osiva, čo môže pravdepodobne viesť k zvýšeniu množstva vypestovaných plodín.

Na základe doterajších výstupov je možné povedať, že výrobky AquaholderTM sú ekonomicky najvýhodnejšie pre plodiny s vysokou hodnotou, ako sú uhorky, paradajky, sójové bôby, sezam, hrach atď. Tieto plodiny majú najväčší význam v poľnohospodárstve Afganistanu.

Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu

Cieľom tohto projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola v období od novembra 2016 do novembra 2018, podpora ľudského potenciálu pomocou zlepšenia kvality odborného vzdelávania v Afganistane. Dopyt po odbornom vzdelávaní v posledných rokoch v Afganistane je vysoký, avšak kvalita vzdelávania bola a stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov vyškolených pracovníkov. Na druhej strane sektory ako bezpečnosť potravín a pitnej a odpadovej vody potrebujú akútne riešenia a odborné kapacity. Realizáciou projektu na KPU sa vybudovalo moderné laboratórium analýzy potravín a vody. Súčasťou projektu bol návrh laboratórnych prác a zariadení expertmi zo SR, obnova študijných osnov, inštalácia zariadení, tréning učiteľov KPU, uvedenia laboratória do prevádzky, príprava a vydanie manuálu laboratórnych prác a spoločné vedenie laboratória v rámci určitej doby. Realizácia tohto projektu významne prispela k zlepšeniu vedomostí a schopností učiteľov, študentov a absolventov KPU a priniesla rad sociálnych, ekonomických a ekologických výhod pre rôzne časti spoločnosti.

Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIM Banky vo verejnom sektore

Cieľom projektu prijímateľa ELVOSOLAR bola, v období od septembra 2017 do septembra 2018, analýza trhu a prezentácia solárnych riešení, ktoré predstavujú spoľahlivé, postupné a hlavne rýchle riešenie nedostatku elektriny najmä v odľahlejších provinciách krajiny a nadviazanie partnerstiev, ktoré by vedela spoločnosť využiť pri realizácii projektov. V spolupráci s Eximbankou SR, ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny bude spoločnosť schopná ponúknuť a realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných investičných nákladoch. Projekt bol zameraný najmä na verejný sektor ako sú školy, nemocnice, kliniky) a podnikateľov (malé farmy a pod.).

Loading map ...

Supported employment and service optimization in labor policy in Georgia

Gruzínsko

Development of communities along the administrative boundary line separating the Tskhinvali region from the rest of Georgia with an emphasis on local self-government and development

Gruzínsko

Building an inclusive environment for children

Gruzínsko

Support for the development of communities within the framework of the decentralization reform in Luhansk by strengthening and connecting with municipalities and implementing a collective WASH project

Ukrajina

Healthy water for Rivne

Ukrajina

National Convention on the EU in Albania

Albánsko

Improvement of the functioning of local democracy and transoarency in Kosovo *

Kosovo

Building of effective state administration authorities for control of occupational health services in Serbia and North Macedonia

Srbsko

Supporting the achievement of EU hygiene standards and the involvement of women beekeepers in the processing of bee products in Vojvodina

Srbsko

UPLIFT Western Balkans – expansion of the start-up accelerator towards increasing investments for entrepreneurs in the region

Albánsko