Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

Krajina
Srbsko
Miesto realizácie
Vojvodina
Číslo
SAMRS/2021/ZB/1/5
Stav
Ukončený
Typ financovania
Rozvojové projekty
Obdobie realizácie
17.09.2021 - 31.07.2023
Sektor
Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov
ODA dotácia
133512.80 EUR
Príjimateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Partner
1: „Bio pčelinja klinika“ Bačko Novo Selo (o.z.); 2: „Mostonga“ Báč (o.z.)

Popis projektu

Projekt vychádza zo skúseností a kontaktov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Srbsku získaných pri realizácii projektov rozvojovej pomoci realizovaných v období 2009 – 2015. Cieľom projektu je podpora včelárstva ako jedného z rozhodujúcich faktorov udržateľného hospodárenia na pôde a zapojenia žien do spracovania včelích produktov. Špecifickými cieľmi projektu sú:        Podpora konkurencieschopnosti včelárskych produktov najmä od menších včelárov splnením hygienických štandardov EÚ a tým otvorenie trhov pre takéto produkty.        Zvýšenie odbornej spôsobilosti včelárov pre skvalitnenie chovu, spracovanie a výrobu včelích produktov.       Zapojenie žien vo vidieckych oblastiach do  produkcie včelích produktov náročných na ručnú prácu a aktivít súvisiacich s agroturistikou spojenou s včelárstvom. Preto budú hlavné aktivity projektu zamerané na spracovanie hygienickej príručky pre výrobu včelích produktov v súlade s hygienickými nariadeniami EÚ, dovybavenie a úpravu spracovateľských kapacít a vytvorenie modelových tréningových prevádzok u vybraných včelárov, školenia a tréningy pre včelárov a ženy včelárky zamerané na správnu výrobnú a hygienickú prax. Cieľovou skupinou pre projekt sú muži včelári a ženy - včelárky, spracovateľky včelích produktov, poskytujúce služby v oblasti agroturistiky spojenej s včelárstvom. Výstupmi projektu budú Hygienická príručka, modelové- tréningové  prevádzky, vyškolení, odborne spôsobilí včelári a včelárky. Realizácia projektu sa týka Vojvodiny - územia na ktorom pôsobia členovia Zväzu včelárov Vojvodiny, konkrétne združení ktoré sú partnermi na projekte. Modelové prevádzky budú vytvorené u včelárok, vybraných na základe objektívnych možností vytvorenia vhodných priestorov zodpovedajúcich hygienickým požiadavkám, veľkosti produkcie a ochoty poskytovať poradenstvo a služby okolitým včelárom.

Načítavam mapu...

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku

Gruzínsko

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

Gruzínsko

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

Gruzínsko