VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2021 - SlovakAid

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2021

Všetko o a zo SAMRS v roku 2021 prinášame vo Výročnej správe o činnosti agentúry za rok 2021.
 

„Aj keď Slovensko aktuálne prechádza náročnou treťou vlnou pandémie, nezabúdame ani na iné krajiny. Ako sme sa všetci za tieto dva roky naučili – nikto nie je v bezpečí, kým nie sú v bezpečí všetci.“ Slová štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pani Ingrid Brockovej, vystihujú presne to, o čo sme sa v Agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu snažili aj v roku 2021 – pod značkou SlovakAid pomáhať s našimi partnermi v rámci možností Slovenska vo svete aj v sťažených podmienkach pandémie.

Už v januári a februári sme zverejnili jedenásť výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce s celkovou alokáciou viac ako štyri milióny eur, do konca marca 2021 bola otvorená výzva pre externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie. S cieľom pomôcť pri príprave žiadostí a zefektívniť vzájomnú komunikáciu sme zorganizovali dva informačné dni pre žiadateľov o dotáciu a následne inštruktážny seminár pre 21 prijímateľov dotácie na realizáciu 47 projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, schválených v roku 2021, nasmerovaných do troch programových a trinástich partnerských krajín slovenskej rozvojovej spolupráce (humanitárne projekty, spolufinancované Európskou komisiou, projekty na podporu rozvojového vzdelávania, na rozvoj UkrajinyGruzínskaMoldavska, Kene, východnej subsaharskej Afriky, západného Balkánu a podporu podnikateľských partnerstiev). Slovenské zastupiteľské úrady v pätnástich krajinách zrealizovali aktivity financované zo 79 mikrograntov, trinástim krajinám sme poskytli 29 finančných príspevkov.

SAMRS sa zaradila medzi subjekty, ktoré splnili náročné kritériá, prešli auditom Európskej komisie a z jej poverenia môžu dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. V Moldavsku budeme na základe v novembri podpísanej dohody realizovať úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ, kde bude agentúra v pozícii vedúceho partnera. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov Nástroja európskeho susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a v ktorom máme bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou.

Rok 2021 je rovnako míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – SSE: Sharing Slovak Expertise, samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za desať rokov udialo, sme spracovali do prehľadu v rámci samostatnej brožúry.

Počas celého roka sme sa snažili informovať o aktivitách a práci SAMRS našich partnerov nielen na sociálnych sieťach a novej webovej stránke, ale aj ďalšími cestami. Putovnou výstavou POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí sme tento rok priniesli svedectvo o aktivitách našich partnerov vo svete do Trenčína, Banskej Bystrice a Košíc. V októbri sme ďalšou výstavou s názvom Krajina kešu prezentovali v Bratislave výsledky jedinečného projektu krajín V4 a EÚ v Keni, financovaného zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike. O dobrovoľníctve, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci sme so študentami stredných škôl diskutovali online v októbri v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku.

V SAMRS sme si vedomí toho, že len pokiaľ budeme zdraví, môžeme plniť našu misiu – prostredníctvom pomoci iným krajinám pomáhať Slovensku a tým byť rovnocenným a solidárnym partnerom vyspelých a demokratických krajín sveta. Preto náš tím chráni seba a svoje okolie pred rizikami pandémie jednoznačným áno očkovaniu – sme 100% zaočkovaný tím.

Ďakujeme všetkým našim projektovým partnerom za spoluprácu, za otvorenosť diskutovať a možnosť učiť sa zo vzájomných skúseností. Máme za sebou náročné mesiace roku 2021 a s odhodlanosťou stojíme pred výzvami roku 2022.

Tomáš Bokor, riaditeľ SAMRS