MOLDAVSKO A SEVERNÉ MACEDÓNSKO: SLOVENSKÍ INOVÁTORI SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O PODPORU CEZ SLOVAK CHALLENGE FUND DO 10.12.2022 - SlovakAid

MOLDAVSKO A SEVERNÉ MACEDÓNSKO: SLOVENSKÍ INOVÁTORI SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O PODPORU CEZ SLOVAK CHALLENGE FUND DO 10.12.2022

Slovenskí podnikatelia sa do 10.decembra 2022 môžu zapojiť do výzvy na predkladanie návrhov v rámci fondu Slovak Challenge Fund. Jeho cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce.

Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je zdieľanie slovenských skúseností, otvoril tretiu výzvu na predkladanie žiadostí. Zapojiť sa môžu slovenskí podnikatelia, ktorí majú inovatívne riešenia, alebo na nich pracujú a reflektujú riešenie rozvojových výziev v Moldavsku a Severnom Macedónsku.

Úspešní uchádzači získajú na svoj projekt finančnú podporu až do výšky 40 000 USD.

Navrhované riešenia by sa mali zamerať na:

  • trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
  • inovácie v poľnohospodárstve,
  • zavádzanie alebo zlepšovanie elektronickej verejnej správy, alebo
  • podporu odolnosti spoločnosti po súčasných krízach.

Návrhy musia byť udržateľné a mať potenciál na rozšírenie a replikáciu.

Prihlášky posielajú subjekty elektronicky na emailovú adresu procurement.irh@undp.org, najneskôr do 10. decembra 2022.
Viac informácií je na stránke UNDP.

O FONDE
Rozvojový fond Slovak Challenge Fund bol zriadený v decembri 2019 ako súčasť širšieho partnerstva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Rozvojového programu OSN s regionálnym centrom v Istanbule pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce. Slovenskí podnikatelia cez neho môžu získať priamu podporu pre inovatívne riešenia, ktorými prispejú k rozvoju v Moldavskej republike a Severnom Macedónsku. Obe krajiny patria medzi prioritné krajiny rozvojovej spolupráce Slovenska. Viac o spolupráci s UNDP tu.